WIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI

Stowarzyszyszenie Dolina Kacanki, dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu Pomoc To Moc PZU ze środków prewencyjnych PZU Życie SA realizuje projekt WIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI.

pomoc to

POMOC TO MOC

Pomoc To Moc jest ogólnopolską akcją prewencyjną skierowaną do społeczności
lokalnych i organizacji pozarządowych. Wspieramy finansowo i organizacyjnie
realizację pomysłów zarówno osób fizycznych jak i lokalnych grup – to one
najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.
Prewencja to działania, które prowadzą do zmniejszania zagrożeń, np. wpływają
na spadek liczby wypadków lub zachęcają rodziny do aktywności ruchowych. To
także akcje społeczne, które wywołują pozytywne zmiany w środowisku lokalnym i
działają na rzecz dobra wspólnego.
Fundusz prewencyjny w PZU służy zapobieganiu powstawania albo zmniejszaniu
skutków zdarzeń losowych. W tej edycji naszej akcji wspieramy działania
propagujące zdrowy tryb życia i poprawę  bezpieczeństwa mieszkańców i ich
rodzin.
Więcej o akcji: https://pomoctomoc.pzu.pl/

WIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI

Projekt dotyczył aktywizacji  mieszkańców do działań na rzecz  poprawy wizerunku
miejscowości, a zarazem wyzwolenie postaw gotowych do dalszych działań na
rzecz dobra wspólnego. Spośród wszystkich miejsc przestrzeni publicznej
wymagających poprawy estetyki wybraliśmy obszar będący wizytówką
miejscowości. Prace były poprzedzone konsultacją z dziećmi i młodzieżą w
sprawie wyglądu i funkcji miejsca. Wspólnymi siłami przy wsparciu ekspertów
powstał wielofunkcyjny plac ze sztuczną nawierzchnią dzięki czemu nie będziemy
zależni od warunków pogodowych, bowiem grunt będzie zawsze gotowy i
bezpieczny do użytkowania.

W ramach projektu w lokalnej świetlicy i szkole podstawowej przeprowadzono
spotkania dotyczące tematyki zdrowego żywienia, ruchu i aktywnego spędzania
wolnego  czasu. Projekt także zakładał włączenie w działnie Placówkę Wsparcia
Dziennego ­ Świetlica Jutrzenka, dzięki czemu świetlice z gminy Staszów będą mogły
wziąć udział w turnieju w badmintona, mini siatkówkę czy zmagania w rzucie do
kosza. Każda świetlica i lokalne szkoły dostały zestaw do gry, tak  aby ćwiczyć do
finału i mieć szanse na nagrody.
Wiejska Strefa Aktywności służy całym rodzinom, które aktywnie i bezpiecznie
mogą spędzać tam czas. Liczymy na to, że atrakcyjność miejsca przyciągnie nie
tylko  dzieci, młodzież ale także dorośli zaczną się organizować i uprawiać
aktywność fizyczną, tym samym podnosząc swój  komfort życia.

W ramach akcji została wydana broszura promująca zdrowy tryb życia oraz zachęcająca do aktywności fizycznej. (kliknij w napis poniżej aby zobaczyć publikację)

WIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI

Poniżej będziemy prezentować zdjęcia z różnych etapów projektu.

IMG_0357IMG_0363IMG_0843 IMG_1058IMG_1080IMG_1191IMG_1483IMG_1484IMG_1489IMG_1492