Nowe Technologie Lokalnie

18 września 2013 roku  w Warszawie zainaugurowana została druga edycja programu PAFW „Nowe Technologie Lokalnie” z udziałem blisko 30 przedstawicieli trzeciego sektora z małych miejscowości.

Stowarzyszenie Dolina Kacanki jako jedna z 15 organizacji w kraju i jedyna w świętokrzyskim zakwalifikowała się do programu „Nowe Technologie Lokalnie”.Celem programu  jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program składa się z komponentu edukacyjnego oraz systemu wsparcia, także finansowego, dla grupy wybranych organizacji non-profit.

W sierpniu trzydzieści organizacji z małych społeczności aplikowało do drugiej edycji programu, który umożliwia skorzystanie m.in. z pakietu specjalistycznych szkoleń, wsparcia Mobilnego Doradcy ICT oraz dostępu do grantów. Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w programie 15 organizacji: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundacja Qltura21, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich , Stowarzyszenie Przystań, Fundacja Nauka dla Środowiska, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki, Związek Mieszkańców Powiatu Żnińskiego, Fundacja W.A.R.K.A., Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica oraz Fundacja Bonum et Sapientia.

Jacek Piwowarski z Doliny Kacanki został jedynym w świętokrzyskim Mobilnym Doradcą ICT, jeśli Wasza organizacja potrzebuje pomocy, skontaktujcie się:    jacek.piwowarski@technologielokalnie.pl

Kliknij i zobacz profil Mobilnego Doradcy ICT