FESTIWAL TRZECIEGO SEKTORA

LOGOTYPY SCALONE

Festiwal Trzeciego Sektora jest  realizowany w ramach zadania publicznego w projekcie Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.
Projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .


Projekt skierowany jest głównie do podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu staszowskiego. Nie wykluczamy również udziału organizacji z innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Zadanie polega na dotarciu z informacją, zebraniu i wydaniu  opisu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej pod kątem świadczonych przez nich towarów i usług. Ten swoisty katalog będzie zawierał opis organizacji i usługi oraz towary jakie oferuje podmiot w ramach odpłatnej działalności statutowej lub w innej formie.

Planujemy także zorganizować pierwszy w regionie Festiwal Trzeciego Sektora, na który zaprosimy organizacje z katalogu (które odpowiedziały na apel) oraz lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, które zaprezentują swoje produkty i czynnie włączą się w idee ekonomii społecznej.

Zadanie to będzie skierowane także do społeczności województwa świętokrzyskiego, które dzięki katalogowi i festiwalowi pozna działalność trzeciego sektora.

Podmioty ekonomii społecznej są znane w bardzo wąskim gronie lokalnych odbiorców. Naszym projektem chcemy doprowadzić do większej widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Poprzez prezentację w katalogu dokonań organizacji i ich oferty, staną się one potencjalnymi partnerami w działaniu podmiotów z różnych sektorów. Także praktyczny udział w festiwalu KGW, które wystawią rachunki za swe produkty przyczyni się do żywego wcielenia idei ekonomii społecznej, nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej. Poza tym organizacje z terenu powiatu staszowskiego i sąsiednich powiatów nie spotykają się na wspólnie organizowanych festiwalach czy konferencjach. Brak jest integracji środowiska poprzez cykliczne imprezy prezentujące dokonania trzeciego sektora. Nie ma też w naszym regionie katalogów z ofertą podmiotów ekonomii społecznej i nie często takie informację są nie do zdobycia w przestrzeni publicznej. Po prostu nikt tego wcześniej nie robił.

Festiwal odbędzie się około 11 września w Wiązownicy-Kolonii. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację spotkania, wtedy zwiększymy nakład wydawnictwa oraz zrobimy szkolenia on-line dla organizacji.

SSP