Ludzie

Ludzie z Doliny Kacanki to bardzo różne osoby, które łączy wspólny cel. Jeśli chcesz mieć wpływ na swoją okolicę, masz pomysły i wystarczająco dużo siły do działania, zapraszamy do współpracy. Obecnie stowarzyszenie liczy blisko 30 członków   i wolontariuszy, których ciągle przybywa.  Nasza organizacja opiera sie głównie na pracy pasjonatów, dla których ważne jest dobro wspólne. Razem wspieramy sie, inspirujemy i tworzymy historie opartą na wzajemnych relacjach.

Naszymi celami są między innymi: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, środowiska naturalnego oraz promocja aktywności społecznej i wolontariatu. Oferujemy Ci pomoc i doświadczenie – dołącz do nas i podziel się z nami swym potencjałem oraz ciekawymi pomysłami. Wspólnie je zrealizujemy!

Razem ożywimy naszą Dolinę Kacanki i sprawimy, że ludzie tutaj mieszkający będą czuli się dumni. Dobra zabawa i społeczna sprawa połączy nas w działaniu. Jeśli chcesz dołączyć do naszej drużyny, zapraszamy do wypełnienia deklaracji i przesłania jej do nas drogą elektroniczną.

Deklaracja członkowska Doliny Kacanki

Razem możemy więcej!


Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu osób:

Jacek Piwowarski - prezes

Maria Swatek - wiceprezeska

ks. Wiesław Opiat - wiceprezes

Marianna Szczepańska - skarbniczka

Zdzisław Bednarczyk - sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

Anna Jońca – przewodnicząca

Henryk Jazgara – sekretarz

Aleksander Pietrow – członek